lnwshop logo

พระแม่สุรัสวดี

พระแม่สุรัสวดี
พระแม่สุรัสวดี thumbnail 1พระแม่สุรัสวดี thumbnail 2พระแม่สุรัสวดี thumbnail 3
หมวดหมู่ พระแม่สุรัสวดี
ราคา 1,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ย. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
องค์ละ
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

 

พระแม่สุรัสวดี

พระแม่สุรัสวดี หน้าตัก 5 นิ้ว 4 กร ดีดพิน นั่งนกยูง

เทวีแห่งปัญญาความรู้ ศิลปวิทยาการ การภาวนาและพิธีกรรม

หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ 

มีบูชาเพียงแห่งเดียวที่ร้านวรันณ์ธร ในประเทศไทย ที่หล่อจากแร่เหล็กน้ำพี้

หน้าตักพระแม่สุรัสวดี  5 นิ้ว

ความสูง วัดจากฐาน ถึงรัศมีพระแม่สุรัสวดี  13.6 นิ้ว

ความกว้างวัดจากปากนกยูง ถึงหางนกยูง 12.5 นิ้ว

 พระนางสุรัสวดี ทรงมีพระนามเรียกขาน อาทิ วัค วัคเทวี วาคิสวารี ภารตี วาณีสาวิตรี และอื่นๆ อีกมาก  ความเป็นมาของพระนางสุรัสวดีมีมากมายหลากหลายคัมภีร์จึงจะขอเล่าเป็นบางส่วนดังจะเสนอ ในคัมภีร์มัสยาปุราณะกล่าวไว้ว่า พระพรหมธาดาเป็นผู้สร้างพระนางขึ้น (เปรียบได้ว่าพระนางเป็นเสมือนพระธิดาของพระองค์)กาลต่อมาพระพรหมท่านเกิดหลงรักในธิดาองค์นี้จึงได้ทำการอภิเษกกับธิดาของพระองค์เองในด้านของพระนางสุรัสวดีเมื่อแรกที่กำเนิดมาได้รับประทานพรจากสวรรค์ไว้ว่าให้เคลื่อนไหวไปได้ดังคิด

 พระนางสุรัสวดีเป็นมเหสีของพระวิษณุ เช่นเดียวกับพระแม่ลักษมี และพระคงคาแต่ต่อมาเทพธิดาทั้ง 3 องค์เกิดความขัดแย้งกันพระวิษณุจึงประทานพระแม่คงคงให้เป็นชายาของพระศิวะส่วนพระนางสุรัสวดีทรงประทานให้เป็นชายาของพระพรหมและทรงประทานพระลักษมีให้เป็นชายาของพระวิษณุศานาพุทธ นิกายมหายานเกิดช่วงราวศตวรรษต้นๆ ของคริสต์ศักราชมีเรื่องราวของพระนางสุรัสวดีกล่าวไว้ว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมหายานให้ความเคารพบูชาพระนางว่าเป็นพระมเหสีของพระโพธิสัตว์มัญชุศรีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสติปัญญาและความฉลาดพระนามของพระสุรัสวดีในพุทธศาสนาทรงพระนามว่า เทพธิดาตารา

 

         ลักษณะทางศิลปรูปเคารพของพระนางสุรัสวดี ทรงมีพระวรกายขาว ประทับนั่งบนดอกบัวพระบาทห้อยลงเบื้องล่างข้างหนึ่ง พระกรถือพิณบางรูปเคารพของพระนางที่พบมีพระพักตร์เดียว หรือ 4 พักตร์ พระกรมี 4 กร ทรงถือคัมภีร์ ดอกบัว ขลุ่ยหรือแจกัน (ถ้วยน้ำ) และพระกรทำปางวิตรกะบางรูปเคารพที่มีพระกร 8 กร ทรงถือคันศร คธา ขลุ่ย ลูกล้อ สังข์ บ่วง ลูกบดและประตัก และพาหนะ คือ นกยูงอาภรณ์สวมสาหรี สวมมงกุฎ เครื่องประดับ กำไลและศรีษะรูปเคารพบางรูปจะประทับบนหลังหงส์ หรือนกยูง

 

 

     พระแม่สรัสวตีเทพเจ้าแห่งนักปราชญ์เทวีแห่งสติปัญญาและความงามการสร้างสรรค์สรรพสิ่งการดนตรี และมนต์ตรา  

 ไม่ว่าจะไปทิศใดก็ตามด้วยเหตุนี้เองพระพรหมจึงต้องเฝ้าติดตามดูแลคุ้มครองพระนางให้ได้เสมอจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีพระพักตร์ 5 พักตร์เพื่อดูแลนางทุกหนแห่งคัมภีร์วิษณุโบราณบันทึกไว้ว่าเมื่อพระพรหมเนรมิตพระนางสุรัสวดีขึ้นมาแล้วได้ประทานคัมภีร์ด้านอักษรเทวะนาครีและอักษรภาษาสันสกฤตให้แก่พระนาง พระนางจึงได้ศึกษาคัมภีร์จนแตกฉานเก่งทางด้านนี้ความสามารถนั้นเหนือกว่าผู้ใดบนสรวงสวรรค์กล่าวกันว่าพระนางเป็นเจ้าแม่หรือเทพีแห่งอักษาศาสตร์ด้วยพระนางเป็นผู้ให้กำเนิดอักษรเทวะนาครี ซึ่งเป็นตัวอักษร (เขียน)ของอักษรภาษาสันสกฤต หรือภาษาอินดี ในอินเดียปัจจุบันบางตำนานกล่าวไว้ว่าพระนางสุรัสวดี เป็นเทพธิดาแห่งน้ำ (ในอินเดียมีแม่น้ำชื่อสรัสวดี)ซึ่งหลักฐานจากหนังสือมหาภารตะกล่าวว่าพระนางเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำอันบริสุทธิ์แก่มวงมนุษย์สัตว์และพื้นดินอีกตำนานที่จะขอเล่านั้นแต่เดิม

 

     พระแม่สรัสวดีเทวีแห่งสติปัญญาคือชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก เป็นเทวีที่งดงามมากพระฉวีวรรณผิวขาวผุดผ่องเปรียบดั่งไข่มุก หรือหิมะอาภรณ์ผ้าไหมแก้วขาวพิสุทธิ์ประดับไปด้วยเพชร ระยิบระยับแวววาวสุกใสไปทั้งองค์ประทับบนหงส์ และนกยูง มีเครื่องดนตรีที่ชื่อว่า"วีณา"{พิณ}อันศักดิ์สิทธิ์มีน้ำใจอันดีเป็นยิ่งนัก พระองค์ประทับอยู่ในวิมาน ณ สวรรค์ชั้นพรหม หรือพรหมโลกเป็นมหาเทวีหนึ่งในสามเทวีสูงสุดและยังเป็นบรมครูของพระคเณศท่านถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้แก่องค์พระพิฆเณศ ด้วยในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศอินเดียยังมีแม่น้ำสายที่สำคัญมากที่ชื่อ สรัสวดีอีกด้วย        

พระองค์ยังเป็นผู้ให้กำเนิดบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาลชาวฮินดูยังนับถือพระสรัสวดีเป็น เทวีแห่งเวทมนต์ คาถา และการประกอบพิธีกรรม ฉะนั้นหากมีการประกอบพิธีบูชาเทพหรือเทศกาลใดๆแล้ว ถ้าอัญเชิญ พระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกก็จะทำให้พิธีนั้นๆเกิดสิริมงคลขึ้น และการอัญเชิญ พระแม่สรัสวตีร่วมด้วย ก็ย่อมบันดาลให้การสวดมนต์และการประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ มีพลังเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

พระสรัสวดีทรงโปรดการแสดงดนตรี การบรรเลงบทเพลง การร้องเพลงถวายการอ่านบทกวีถวาย ฯลฯ ผู้บูชานิยมเปิดเพลงหรือบรรเลงดนตรีที่มีท่วงทำนองประณีตงดงามถวายแด่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดท่านก็โปรดทั้งสิ้น เช่น พิณ จะเข้ ขิม ไวโอลีนกีต้าร์ เปียโน กลอง ฯลฯ

พระแม่สรัสวดี หรือ สรัสวตีนั้นจะสังเกตได้ง่ายที่สุดคือ พระองค์จะทรงเครื่องดนตรีที่เรียกว่า วีณา (จะเข้ของอินเดีย) อยู่เสมอ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการดนตรี ศิลปะทุกแขนงและการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ฯลฯ พระหัตถ์อีกข้างจะถือ คัมภีร์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ ปัญญา การเขียน การอ่าน การศึกษาและพระหัตถ์อีกข้างทรงถือ ลูกประคำ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการสวดมนต์ การภาวนาการทำสมาธิ การประกอบพิธีกรรม ฯลฯ

 

บางลัทธิบางคติที่มีการวาดรูปพระสรัสวตีเพื่อการบูชานั้น อาจจะวาดให้พระองค์ทรง ขลุ่ย สังข์คันศร คฑา บ่วง ลูกบด ประตัก ฯลฯ แล้วแต่จิตรกรจะสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับพาหนะของพระแม่สรัสวดีคือ หงษ์ และ นกยูง เน้นที่สีขาวบางครั้งก็ทรงประทับบนดอกบัวสีขาว

 

คาถาบูชาพระแม่สรัสวดี

ก่อนการสวดบูชาจะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

- โอม ชยะ ศรี สรัสวตี มาตา

- โอม ศรี สรัสวตี นะมะห์

- โอม ศรี สรัสวตี ยะนะมะฮา

- โอม ศรี มหาสรัสวตี เจ นะมะฮา

- โอม สรัสวตี นามะ สตุภะยัม

 

วารเด กามรูปานี

วิทยา อาราม ภาม

การิชยามิ สิทธิ ภาวะตุ เม ซาดา

 

คำแปล : โอม พระแม่สรัสวดีเทวีผู้สูงศักดิ์

ข้าพเจ้าขอศิโรราบแด่พระองค์ และจะถ่อมตนอยู่เสมอ

พระองค์คือผู้ประทานทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนา

ข้าพเจ้าจะร่ำเรียน ค้นคว้าสรรพความรู้จากท่าน

และขอพระองค์ประทานพรให้เกิดความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 

- โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง

สรัสวดี มะเตโต มหาเทโว ราชคาถา

 

- โอม ไจยตี ไจยปารตี สรัสวตี ไจยเดวี

ไจยตี อามิตาวรตายินี สุรนารามุนี

จันเสวีไจย สตาวาดินี ชยามพาวี

วีณาวาดินี อัมพา ปัทมาปะรีเย

ปรเมศวารี อิกาตุมาฮาราฮีนา อวลัมปา

 

- โอม สุรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญจะเร ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ สุรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญจะเร ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ สุรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญจะเร ภะวันตุเม

 

การบูชาพระแม่สุรัสวดี

เจ้าแม่ซันโตชีนั้นในการบูชาแต่ละครั้งในถาดบูชาควรประกอบด้วย

1. น้ำตาลปึก

2. ดอกไม้หลากสี

3. ขนมกุลจันนา

4. น้ำนมสด

5. เครื่องหอม และตะเกียงน้ำมันพืชหรือน้ำมันเนยจุดไฟ

6. ผลไม้ต่าง ๆ เช่น กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล

 

ที่สำคัญการบูชาซันโตชิมาตา

1.ต้องถือบวชเป็นเวลา16ศุกร์

2.ห้ามกินอะไรตลอดทั้งวัน

 

3.ห้ามบูชาซันโตชิมาด้วยของเปรี้ยวเด็ดขาด

หน้าตักพระแม่สุรัสวดี  5 นิ้ว

ความสูง วัดจากฐาน ถึงรัศมีพระแม่สุรัสวดี  13.6 นิ้ว

 

ความกว้างวัดจากปากนกยูง ถึงหางนกยูง 12.5 นิ้ว

ราคาบูชาพระแม่สุรัสวดี

 

 

พระแม่สุรัสวดี สีน้ำตาล สีแต่เหล็กน้ำพี้ ธรรมชาติ ราคาบูชา องค์ละ  1,300 บาท

 

 

 

พระแม่สุรัสวดี สีทองคำ สีนาค  ราคาบูชา องค์ละ 1,700 บาท

 

 

 

พระแม่สุรัสวดี แต่งสี แต่งองค์ทรงเครื่อง งานฝีมือใช้เวลา ราคาบูชาองค์ละ 1,900 บาท

 

ทุกองค์แม่เหล็กดูดติด เพราะหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์  และผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วทุกองค์ วัตถุมงคลในร้านวรันณ์ธร ร้านเดียวใน จ.อุตรดิตถ์ที่สร้างเสร็จแล้วเพียงแห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

 

 

              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ

 

ติดต่อบูชา พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง

 ผู้จัดการร้านโทร 084-8038208 คุณภัส

 

ไอดีไลน์  @line55   (มี@ด้วย)

ติดตามเพจ "ร้านวรันณ์ธร" คลิกเลย >> http://line.me/ti/p/%40line55

สั่งวัตถุมงคลผ่านไลน์ร้านสะดวกรวดเร็ว ตอบ 7.00น.-22.00น. ตอบภายใน 5-15นาทีรวดเร็ว มีผู้จัดการร้าน เจ้าของร้าน และพนักงานร่วมกันตอบ

 

พนักงานรับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็น

โทร 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061  

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน

ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

129.00 บาท
  • สั่งซื้อ
0.00 บาท
  • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม528,399 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด285,042 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท1 ส.ค. 2561

0848038208
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก