lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 19 วัน แล้ว

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ3ชั้น9หน้า

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ3ชั้น9หน้า
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ3ชั้น9หน้า thumbnail 1พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ3ชั้น9หน้า thumbnail 2พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ3ชั้น9หน้า thumbnail 3
หมวดหมู่ พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ราคา 899.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ย. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
องค์ละ
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

3ชั้น 9หน้า หน้าตัก5 นิ้

 

ฐานกว้าง 6 นิ้ว

วัดจากฐานรวมองค์สูง 11 นิ้ว

หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์

ประวัติพระมหาเศรษฐีนวโกฎิ (พระเก้าเศรษฐี)

 

พระมหาเศรษฐีนวโกฎิหรือพระเก้าเศรษฐีเป็นรูปเคารพที่มีความสำคัญยิ่ง   เป็นรูปที่เคารพที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพดลบันดาลประทานพร ความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวย มั่งมี ศรีสุข เป็นพระที่ดลบันดาลแห่งโชคลาภต่อผู้ให้ความเคารพศรัทธา มั่นคงในพระพุทธศาสนา พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ เป็นรูปเคารพ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เงิน ทอง โภคสมบัติ และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งตัวแทนของท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านในสมัยพระพุทธกาล ซึ่งมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนั้นได้เป็นพุทธอุปัฎฐากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเป็นผู้ที่ได้รับการย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า  “เป็นผู้เลิศในการทำบุญและเป็นยอดแห่งมหาเศรษฐีทั้งปวง” ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้านั้นเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ให้แก่แผ่นดินโดยเฉพาะให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมากยากที่จะพรรณนาบุญคุณของมหาเศรษฐีทั้งเก้าได้หมด 

                 

ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้านั้นนอกจากจะเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยแล้ว ยังเป็นผู้ที่ทรงภูมิจิตภูมิธรรมในอริยมรรค ในอริยผล เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้น ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้ามีรายนามดังต่อไปนี้

 

1.ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี 

2.ท่านยัสสะมหาเศรษฐี 

3.ท่านสุมนะมหาเศรษฐี 

4.ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี 

5.ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี 

6.ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี 

7.ท่านโชติกะมหาเศรษฐี 

8.ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี 

9.ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขา)

 

ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้ล้วนเป็นพระอริยะโสดาบันทั้งสิ้น รูปสัญลักษณ์ต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่มีความหมายแฝงไว้ซึ่งปริศนาธรรมทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นรูปหรือเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าผู้ทรงความบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่บำเพ็ญมหาบารมีด้วยแล้วรูปหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวก็จะมีความขลัง ทรงอิทธิคุณ ทรงความศักดิ์สิทธิ์ สามารถที่จะแสดงซึ่งฤทธานุภาพให้กับผู้ที่ศรัทธาเคารพสักการะได้ ซึ่งอานุภาพเหล่านี้เป็นอจินไตยยากที่จะเข้าใจได้ แต่สามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้น 

                           

เนื่องจากว่า สัญลักษณ์ดังกล่าวเปรียบได้กับคุณธรรมความดีงาม เมื่อบุคคลใดหมั่นระลึกถึงคุณงามความดี เอาความดีเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว บุคคลนั้นย่อมประสพแต่สิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกัน พระมหาเศรษฐีนวโกฏิได้รับการสถาปนาขึ้นมาเมื่อใดนั้นยากที่จะหาคำตอบได้ แต้จากที่ได้ศึกษาค้นคว้าตามตำนานโบราณ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลาย ได้กล่าวว่า พระมหาเศรษฐีนวโกฏิได้รับการสถาปนาขึ้นในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ 

                           

โดยมีตำนานเล่าว่า ในครั้งนั้นได้เกิดข้าวยากหมากแพง ฝนไม่ตกเจ็ดปี เกิดทุกข์เข็ญ ความเดือดร้อน ตลอดทั้งเกิดโรคอหิวาตกโรคขึ้น เหตุเภทภัยได้เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก แต่ก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขได้ประการใด  ในเวลาต่อมาในกาลนั้นเองได้มีพระอรัญญวาสี หรือพระผู้อยู่ในป่า เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผู้ทรงอภิญญา ปฏิสัมพิทาญาณองค์หนึ่งได้มาบอกให้เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรในสมัยนั้นว่า “ให้พากันสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระเก้าเศรษฐีขึ้นมาทำการสักการบูชาเสียแล้วเหตุเภทภัยทั้งหลายก็จะระงันดับไป”  แล้วพระอรัญญวาสีองค์นั้นก็ยังได้บอกเคล็ดและวิธีการต่างๆ ตลอกถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล สำหรับใช้ในการจัดสร้างพระมหาเศรษฐีโกฏิขึ้นมา หลังจากนั้นเจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรก็ได้ทำตามวิธีการนั้น  ไม่นานผลปรากฏว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆ ได้เกิดสงบ ระงับดับไป ตามที่พระอรัญญวาสีองค์นั้นได้บอกทุกประการ  ตลอดทั้งได้เกิดความสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้น ความมั่งคั่ง มั่งมีศรีสุข ร่ำรวย ได้เกิดแก่ประชาชน ชาวราชอาณาจักรล้านช้างในคราวนั้น ด้วยเหตุนี้เองประชาชนแห่งราชอาณาจักรล้านช้างโบราณจึงนิยมได้จัดสร้างและนิยมบูชาสักการะองค์พระมหาเศรษฐีนวโกฏินับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

กำเนิดพระมหาเศรษฐีนวโกฏิในแผ่นดินสยาม

 

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส  กรุงเทพฯ  พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน  สายท่านหลวงปู่เสาร์  กันตสีโล   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ในสมัยที่ท่านได้ไปเป็นผู้ปกครองการคณะสงฆ์ในตำแหน่งพระสังฆปาโมกข์  ที่นครจำปาศักดิ์  และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอำมาตยาราม โดยได้รับการสืบทอดตำรามาจากท่านหลวงปู่  ญาท่านสำเร็จลุน  วัดบ้านวินไซ  เมื่อท่านได้รับการถ่ายทอดตำรามาแล้ว  ท่านได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจถึงอรรถาบาย ถึงวิธีการสร้าง  พิธีจัดการปลุกเสกตลอดถึงฤกษ์ยามในพิธีการจัดสร้างจนเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หรือ ที่จะเรียกได้ว่า  “ ได้สำเร็จวิชาแห่งการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ” แล้ว 

          

เพื่อความคงไว้ซึ่งตำราอันศักดิ์สิทธิ์มิให้สูญหายไปและยังเป็นการช่วยสงเคราะห์ประชาชน  ญาติโยมให้มีที่พึ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจเป็นที่ระลึกในการประกอบการงานให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาชีวิต  และเพื่อให้ประชาชนได้มีแต่ความสุข ความเจริญ อยู่เย็น เป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง เป็นเศรษฐี และเป็นมหาเศรษฐีสืบต่อไป ดุจดังท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาลนั้นแล

 

ในการจัดสร้างองค์พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือพระเก้าเศรษฐีนั้น  เท่าที่ได้ฟังมาจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์สายป่ามานั้น  โดยเฉพาะผู้เขียนเคยได้กราบเรียนถามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลญาณเถร  หรือองค์หลวงปู่มา  ญาณวโร  วัดสันติวิเวก  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของผู้เขียนเอง  ได้เคยเมตตาเล่าให้ฟังว่า   ท่านเจ้าคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์  (จันทร์  สิริจันโท)  หลังจากที่ได้ตำราก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จแตกฉานแล้ว  ได้จัดสร้างเพื่อทูลเกล้าถวายแก่พระบาทสมเด็จพระจุ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕  เป็นปฐมฤกษ์  และเป็นการจัดสร้างเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยาม  แต่ไม่ได้ระบุว่าสร้างใน พ. ศ.ใด  และในการจัดสร้างครั้งแรกนี้ได้สร้างเพียง ๙ องค์ เท่านั้น 

         

นับได้ว่า  สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง  และความร่ำรวย  ได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว  ๙  องค์  เป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยามนี้โดย  ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  พระมหาบูรพาจารย์แห่งสายพระวิปัสสนากรรมฐานหรือสายป่าอรัญญวาสี  เป็นผู้สร้างเป็นครั้งแรก  ประดุจดังในครั้งปฐมกาลในการจัดสร้างในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณฉะนั้น 

 

คำอธิษฐานบุญญฤทธิ์

 

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า  ด้วยอานุภาพของพระธรรม  ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์  ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓  ประการนี้  ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้  ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า  ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า  ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า  ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์  ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป  จงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  มีอาหารอันดี  มีอาภรณ์อันเลิศ  ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น  และเจริญยิ่งๆขึ้นไป  เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว  ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า  เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว  ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน  การเงิน  การติดต่อ การค้าขาย  ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย  ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย  และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ  และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ 

               

 

(สามารถที่จะอธิษฐานได้นอกจากนี้ตามความประสงค์ของท่านเถิด  ที่มีให้นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และเป็นแบบที่อาตมาได้ใช้ภาวนาอยู่เป็นประจำ)

บูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ 3ชั้น 9หน้า ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ

3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด

ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ 


4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ

5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี

6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง

7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า

ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง

8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น

9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ

 

ราคาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ 3ชั้น 9หน้า หน้าตัก 5 นิ้ว

 

สีน้ำตาล (สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ)บูชาองค์ละ 799 บาท

 

สีทองคำ สีเงิน สีนาค บูชาองค์ละ 899 บาท

 

สีดำด้านแต่งทรงสีทองคำ บูชาองค์ละ 999 บาท

 

 

         การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ

 

ติดต่อบูชา พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง

 ผู้จัดการร้านโทร 084-8038208 คุณภัส

 

ไอดีไลน์  @line55   (มี@ด้วย)

ติดตามเพจ "ร้านวรันณ์ธร" คลิกเลย >> http://line.me/ti/p/%40line55

สั่งวัตถุมงคลผ่านไลน์ร้านสะดวกรวดเร็ว ตอบ 7.00น.-22.00น. ตอบภายใน 5-15นาทีรวดเร็ว มีผู้จัดการร้าน เจ้าของร้าน และพนักงานร่วมกันตอบ

 

พนักงานรับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็น

โทร 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061  

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน

ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

129.00 บาท
  • สั่งซื้อ
0.00 บาท
  • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม518,061 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด278,638 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท3 ก.ค. 2561

0848038208
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก